Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

BHB2

Deze groep wordt gedraaid door Kim Bongers (maandag, dinsdag) en Ingrid van Beuningen (woensdag, donderdag, vrijdag).
 

Even voorstellen: Kim Bongers

Ik ben Kim Bongers, 43 jaar. Dit is mijn negende jaar als HB-leerkracht op de Montessori +. De afgelopen jaren heb ik in veel verschillende groepen gewerkt, zowel in Breda als in Prinsenbeek.  Dit schooljaar sta ik op donderdag en vrijdag in BHB2. Ingrid en ik hebben er veel zin in om met deze groep 6-7 aan de slag te gaan! Daarnaast ben ik op dinsdag IB'er van een aantal HB-groepen.  

Het accent dat ik in de groep probeer te leggen, is de ontwikkeling van álle vaardigheden van de kinderen. Natuurlijk geef ik lesjes waar nodig, zodat de reken- en spellingvaardigheden op niveau blijven... maar minstens zo belangrijk vind ik aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, het leren omgaan met perfectionisme en faalangst, het leren dúrven aangaan van uitdagingen en bewustwording van je rol in een groep.

Mijn vrije tijd vul ik voornamelijk met mijn gezin. Samen met René heb ik 2 kinderen, Nino van 12 en Ize van 11. Ook lees ik graag, spreek ik graag af met vrienden, probeer ik regelmatig (hard) te lopen en hou ik erg van reizen en op vakantie gaan. Verder vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, maar hier kom ik minder vaak aan toe dan ik zou willen!

Hoe blijft u op de hoogte?

Op Parro posten we regelmatig allerhande nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de groep. Daarnaast zult u af en toe van ons of van de klassenouders een e-mail ontvangen waarin we aandacht vragen voor actuele zaken. Post (digitaal of op papier) proberen we te stroomlijnen en gaat zoveel mogelijk op donderdagen de deur uit. 

Hoe neemt u contact met mij op?

Heeft u een korte vraag of mededeling voor mij, dan is e-mail de makkelijkste en snelste manier om contact op te nemen. Dat kan via leerkracht.bhb2@montessoriplus.nl. Ingrid en ik lezen deze mail allebei. De leerkracht die op de betreffende dag werkt, zal in principe degene zijn die reageert op de mail. Gemak voor u als ouders, dachten we zo! En omdat het een gezamenlijk emailadres is, zijn beide duo's meteen van alle communicatie op de hoogte. Ik lees dagelijks vóór en na schooltijd mijn e-mail, maar meestal niet in het weekend! Ik probeer nog dezelfde dag of uiterlijk één dag later te reageren.

Belangrijk: e-mail is niet altijd de beste keuze. Maakt u zich ergens zorgen over of heeft u een vraag over het functioneren van uw kind in de klas, dan stel ik het op prijs als u mij even persoonlijk aanspreekt. U kunt dan het beste na schooltijd even naar de klas komen, want in de ochtend verdeel ik mijn aandacht over de leerlingen die de groep in komen. Als er meer tijd nodig is kunt u natuurlijk ook een afspraak maken.

Ik hoop dat we er samen een leuk en leerzaam schooljaar van maken!
 

Even voorstellen: Ingrid van Beuningen

Ik ben Ingrid van Beuningen en ik werk inmiddels 10 jaar met veel plezier op de hb afdeling van Montessori+. Komend schooljaar geef ik op maandag, dinsdag en woensdag les in HB2. Op donderdag en vrijdag is mijn collega Kim Bongers in de groep. Ik heb op wat latere leeftijd voor het onderwijs gekozen en ik ben nog steeds blij met deze keuze. Naast diverse cursussen en trainingen heb ik de 2-jarige opleiding Master SEN aan de Fontys Hogeschool in Tilburg afgerond. Mijn afstudeeronderzoek was gericht op de ontwikkeling van denkvaardigheden en metacognitie bij hoogbegaafde kinderen. 

Momenteel volg ik de opleiding voor coördinator levenshoudingsgericht onderwijs en ik hoop deze in oktober af te ronden. 

In mijn vrije tijd ben ik druk binnen mijn gezin met man en drie kinderen. Ik loop hard, ga geregeld naar theater en museum, organiseer etentjes, want ik hou erg van koken en ik lees graag.

Ik vind dat we in de afgelopen jaren met ons team een sterk onderwijsconcept hebben ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen. Daarbij is het fijn om deel uit te mogen maken van een groter geheel te weten de Montessorischool. Ik ben trots op ons curriculum en de tot nu toe door ons behandelde thema's vind ik voor de kinderen zeer inspirerend. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor de diversiteit in onze groep. Ik tracht kinderen op een oplossingsgerichte manier te ondersteunen bij de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden, waarbij ze zich eigenaar voelen van dit proces.

Hoe blijft u op de hoogte?
Dit jaar zullen foto's en andere wetenswaardigheden van de groep via Parro met u worden gedeeld. Daarnaast zullen we regelmatig en in principe op donderdag een klassenmail versturen, waarin we aandacht vragen voor actuele zaken.

Hoe neemt u contact met mij op?
Heeft u een korte vraag of mededeling voor ons, dan is e-mail de makkelijkste en snelste manier om contact op te nemen. Kim en ik gebruiken een gezamenlijk e-mailadres te weten: leerkracht.bhb2@montessoriplus.nl  De leerkracht die op de betreffende dag werkt, zal in principe degene zijn die reageert op de mail. Omdat het een gezamenlijk e-mailadres is, zijn Kim en ik meteen van alle communicatie op de hoogte. Ik lees dagelijks vóór en na schooltijd mijn e-mail, maar meestal niet in het weekend! Ik probeer nog dezelfde dag of uiterlijk één dag later te reageren.

Na schooltijd even binnen lopen mag altijd. Mocht ik op dat moment geen tijd hebben dan plan ik graag een nieuwe afspraak. Ik verheug me op het nieuwe schooljaar en kijk uit naar een prettige samenwerking.