Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Verkeersveiligheid

BVL-deelname:
 
Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de politie, de wijkraad en Veilig verkeer Nederland. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/ politie/Veilig verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute. 
De verkeerscommissie is per e-mail bereikbaar op mdejong@markantonderwijs.nl  of mvdweerden@markantonderwijs.nl.
 
BVL 

De school is in het bezit van het Brabants Verkeers veiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk.
Dit betekent, naast actieve verkeerseducatie, dat de Montessori + ook een verkeersveilige omgeving wil creëren in samenwerking met de gemeente. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin dit beschreven is. Markeringen op de weg, borden en/of verkeersaanwijzingen kenmerken de schoolomgeving rondom de Montessori.