Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Kosten voor het onderwijs

Kosten voor het onderwijs:
Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 38,- voor een schooljaar. Er is een reductie voor leerlingen die halverwege het schooljaar instromen. De oudercommissie (OC) Breda en (OR) Prinsenbeek innen de vrijwillige ouderbijdrage. Alle activiteiten die de OC/OR onderneemt komen ten goede aan de leerlingen. Zie voor meer informatie "algemeen", kopje OC.
Kennismakingskamp De kosten voor het kennismakingskamp in de MB-BB- en HB-groepen is €22,50.
Voor de OB- en TB-groepen is de bijdrage € 10,-
Kamp groep 8 De kosten voor het schoolverlaterskamp voor de groep 8 leerlingen is €60,-.
Overblijven De kosten voor het overblijven zijn € 130,- per schooljaar per kind.  Zie voor de aanmelding voor uw kind(eren) voor het overblijven het kopje "Tussenschoolse opvang".

Als het voor u lastig is om de bijdragen te voldoen, kunt u zich wenden tot Stichting Leergeld te Breda.

Mocht u in gebreke blijven met de betaling van bovenstaande bedragen, dan kan uw kind uitgesloten worden  van deelname van de betreffende activiteiten. Wij zullen in het geval van externe activiteiten zorgen voor opvang op school.