Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.
Kosten voor het onderwijs:
Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 38,- voor een schooljaar. Kinderen die gedurende het schooljaar instromen betalen naar rato. De oudercommissie Breda (BOC) en Prinsenbeek (POC) innen de vrijwillige ouderbijdrage. Alle activiteiten die de BOC/POC onderneemt komen ten goede aan de leerlingen. Zie voor meer informatie "algemeen", kopje POC.
Kennismakingskamp De kosten voor het kennismakingskamp in de MB-BB- en HB-groepen is €25,00.
Voor de OB groepen is de bijdrage € 8,-
Kamp groep 8 De kosten voor het schoolverlaterskamp voor de groep 8 leerlingen is €60,-.
Overblijven De kosten voor het overblijven zijn € 140,- per schooljaar per kind. Alhoewel overblijven formeel niet verplicht is, blijven wel alle kinderen op school over. De kinderen spelen een half uurtje buiten onder leiding van Pebbels en eten daarnaast nog met de leerkracht in de groep. Zie voor de aanmelding voor uw kind(eren) voor het overblijven het kopje "Tussenschoolse opvang".