Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Pebbels+ voor TSO, BSO en peuters

Pebbels+


Buitenschoolse opvang
Al sinds het schooljaar 2006/2007 is er op school een faciliteit voor buitenschoolse opvang. Deze werd tot het eind van schooljaar 2014/2015 door Partou Kinderopvang verzorgd. Ondertussen wordt vanaf de start van schooljaar 2015/2016 buitenschoolse opvang verzorgd door Kinderopvang Pebbels+. Ook de tussenschoolse opvang wordt door Pebbels+ verzorgd.
Er is sprake van voor-, tussen- en naschoolse opvang, alsook peuteropvang.
Pebbels+ gebruikt lokalen in het schoolgebouw, dus leerlingen van Montessori+ Breda blijven op dezelfde plaats.
Als enige kinderopvangorganisatie in Breda is Pebbels+ (en het moederbedrijf Pebbels, elders in Breda gevestigd) gecertificeerd door de Nederlandse Montessori Vereniging.
Op de Montessori+ locatie wordt alle mogelijke opvang geboden voor kinderen van 2 tot 12 jaar, van 07:00 tot 19:00, inclusief ontbijt, lunch en warme maaltijd (mits kinderen niet (meer) hoeven te slapen en de vraag naar een bepaalde groep op een bepaalde tijd groot genoeg is). Dit betekent o.a. dat u uw peuter op kunt laten vangen tussen de schooltijden, zodat ze tegelijk met oudere broertjes of zusjes van en naar school kunnen. Ook bestaat de mogelijkheid voor ontbijt, waar het maken van een lunchpakket bij hoort.
In alle opvanggroepen worden dagelijks verschillende, zowel rustige als actieve en creatieve, activiteiten aangeboden. De thematiek wordt verbonden met de IPC thema’s die in alle afdelingen van school worden gevolgd.
Voor meer en de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van Pebbels. 

De Montessorivisie
De Montessorivisie sluit naadloos aan bij de leeftijdscategorie van de kinderen op de Montessori peutergroep:
Dr. M. Montessori onderscheidt bij kinderen drie levensfasen:

  • 0 tot 6 jarigen
  • 6 tot 12 jarigen
  • 12 tot 18 jarigen

In de eerste leeftijdsfase (0-6 jaar) maakt zij een specifiek onderscheid in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Maria Montessori stelt dat de grondslag van de persoonlijkheid van elk kind wordt gelegd in de eerste drie levensjaren: ieder kind wordt geboren met een absorberende geest, dat wil zeggen: het kind neemt in deze periode ontzettend veel kennis en indrukken in zich op. Het onderwijst zichzelf als het ware. Na deze eerste drie levensjaren heeft het kind de behoefte om al deze verzamelde kennis en indrukken te gaan ordenen. Hiertoe heeft het kind speciale hulp nodig: de opvoeding van de school: niet door een leerkracht die onderwijst, maar door een leerkracht die hulp biedt (leer het mij zelf te doen).

Het kind heeft zijn bouwstenen verzameld (0 - 3 jaar) en heeft nu iemand nodig die het kind kan helpen om de stenen samen te voegen tot een mooi, nieuw gebouw!

En hier komt dus de Montessori peutergroep in beeld!

De kinderen zijn welkom vanaf 2 jaar en kunnen nu gaan beginnen om alle losse bouwstenen (indrukken) te gaan ordenen met montessorimateriaal in een voorbereide omgeving. Het kind leert met behulp van de montessorimaterialen ordening aan te brengen in de chaos. Het leert structureren door middel van het maken van verschillende reeksen (van groot naar klein, van hoog naar laag, van dik naar dun, etc.) De materialen lenen zich tot eindeloze herhalingen, waarbij de kinderen hun concentratie leren verdiepen. Hiertoe dienen bijvoorbeeld de roze toren, de bruine trap en de gekleurde cilinders. De pedagogisch medewerker heeft bij dit alles een afwachtende, observerende houding. Zo kan zij op elk gewenst moment inspelen op de specifieke behoeften van elk individueel kind. Een kind ontwikkelt zich namelijk volgens zijn eigen persoonlijke plan en zijn behoefte tot ontwikkeling hangt weer nauw samen met de verschillende gevoelige perioden. Het voert te ver om hier op alle montessorimaterialen en -termen in te gaan; belangrijk is dat alle aanwezige montessorimaterialen in onze peutergroep aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en -behoeften van de kinderen. Deze materialen zijn ontwikkeld door Maria Montessori voor kinderen vanaf 2 jaar.

De bekendheid met de specifieke werkwijze met deze materialen is een noodzakelijke vereiste voor de pedagogisch medewerker(s) van de montessori peutergroep. Hiertoe hebben zij een speciale (montessori)opleiding gevolgd of zijn zij bereid deze te gaan volgen. Naast het werken met de montessorimaterialen biedt de peutergroep volop gelegenheid tot spelen; in de poppenhoek, de verkleedhoek, de bouwhoek, het buitenspelen, etc. Ook de creatieve ontwikkeling, de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling wordt op allerlei manieren gestimuleerd. De kinderen krijgen veel vrijheid om aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling te werken (vrijheid van werkkeuze). De pedagogisch medewerker houdt echter de totale ontwikkeling van de kinderen in de gaten middels observatie en registratie. Zij kan, indien dit nodig blijkt, motiveren, stimuleren, corrigeren en bijsturen.

De intellectuele wandeling
Wij hechten veel belang aan een soepele doorstroming van de kinderen in de peutergroep naar de onderbouw van de montessori-basisschool. Hiertoe is geregeld overleg tussen de pedagogisch medewerker(s) van de peutergroep en de coördinator van de onderbouw.Ook hanteren zij hetzelfde registratiesysteem; dit wordt overgedragen aan de groepsleerkrachten van de onderbouw en ieder kind kan zich individueel verder gaan ontwikkelen. Maar naast deze doorlopende registratie (Montessori kindvolgsysyeem) en het overleg bieden wij de unieke mogelijkheid om de kinderen van de peutergroep al daadwerkelijk in de onderbouw af en toe op bezoek te laten gaan, zodat zij al vertrouwd raken met de manier van werken in de onderbouw. Tevens leren zij de kinderen en de leerkrachten van die onderbouwgroep kennen. Ook ziet het kind een aantal vertrouwde materialen terug, zodat het als het ware meteen aan de werkactiviteiten in de onderbouw kan deelnemen.

Dit noemt Maria Montessori "de intellectuele wandeling", oftewel het bij elkaar op bezoek gaan. Omgekeerd mag ook een ouder kind een bezoekje brengen aan de peutergroep.