Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Het curriculum voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Wat is voltijd onderwijs voor hoogbegaafden?
Voltijd onderwijs voor hoogbegaafden biedt aantoonbaar hoogbegaafde leerlingen een passend lesprogramma. Kinderen kunnen in hun eigen tempo en op hun eigen manier de leerlijnen taal en rekenen/wiskunde doorwerken en daarnaast verbreden, verdiepen en verrijken in de leergebieden aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en wetenschap. Het is bewezen dat hoogbegaafde mensen een andere manier hebben van informatie verwerken en opslaan. Daarom wordt er gewerkt met het zogenaamde "top-down" en "deep level" leren'. Hierbij wordt uitgegaan van het doel, daarna komt pas de manier om er te komen en wordt begrijpend geleerd. Naast de cognitieve ontwikkeling is er brede aandacht voor kunst, cultuur, drama, muziek en (denk)sport.

Extra uitdaging
In ons curriculum bieden we een aantal extra vakken. Bij filosofie staan de leerlingen stil bij gebeurtenissen en levensvragen, discussiëren samen en vormen zich een mening daarover.
Hoogbegaafde kinderen kunnen moeite hebben met leren. Ze zijn gewend om vaardigheden en kennis zonder al te veel inspanning eigen te maken en kunnen vastlopen zodra ze echt iets moeten leren. Het vak Leren "Leren" reikt de leerlingen instrumenten aan om te kunnen leren: hoe leer je (werking van de hersens), samenvattingen maken, mindmapping, etc.

Klas binnen een school
De afdeling voltijd onderwijs voor HB is geen aparte school, maar bestaat uit klassen binnen een reguliere school. In pauzes, met sportdagen en voorstellingen doen de hoogbegaafde leerlingen gewoon met de andere kinderen mee. Dat is ook belangrijk, want het is niet de bedoeling deze kinderen buiten de maatschappij te plaatsen, maar wel om ze passend onderwijs te geven. 
Om de kinderen voldoende aandacht te geven is het aantal kinderen beperkt tot ca.
88 - 95 verdeeld over 4 groepen