Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders
Stichting Markant Onderwijs is in september 2010 gestart met de Leonardo afdeling van de Montessori+ Breda.
De afdeling heeft het oorspronkelijke Leonardo onderwijs inmiddels omgevormd tot een eigen curriculum. De afdeling voltijd ondewijs voor hoogbegaafden bestaat inmiddels uit 4 groepen: 1 groep voor 6 en 7 jarigen, 1 groep voor 8 en 9 jarigen en 1 groep voor leerlingen van 10 jaar en ouder en 1 groep voor leerlingen van 9, 10 jaar en ouder. De groepen bestaan uit ca 23 leerlingen.

Aanmelden voor dit voltijds onderwijs voor hoogbegaafden wordt gedaan door de ouders of vertegenwoordigers en niet door de school van herkomst.

Opgemerkt wordt dat de leerling een TIQ van minimaal 130 behoort te hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen. Om dit vast te stellen is een intelligentieonderzoek (bij voorkeur de WISC V) nodig dat door een GZ-psycholoog is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport wordt door de ouders/verzorgers beschikbaar gesteld zodra de toelatingsprocedure wordt gestart.
Ook de gegevens van de schoolgeschiedenis van de leerling zijn nodig om een goed beeld te vormen. De toelatingscommissie maakt op basis van deze gegevens een inschatting of de leerling kan profiteren van het op deze afdeling aangeboden onderwijs. Zonodig wordt aanvullende informatie gevraagd.

Indien bij de leerling behalve hoogbegaafdheid ook dyslectie/ODD/ADHD/PDD-NOS/ADD/asperger etc. is vastgesteld kan worden deelgenomen aan het voltijds HB-onderwijs tenzij de mate van de handicap het leerproces van de groep belemmert of de leerling leerbehoeften heeft die het curriculum niet biedt.