Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafden

Vanaf schooljaar 2010-2011 heeft de Montessori+  "Leonardo onderwijs" aangeboden voor hoogbegaafde leerlingen. In schooljaar 2013-2014 is gewerkt aan een nieuw curriculum voor de Leonardo afdeling. De inhoudelijke veranderingen zijn bedoeld om het curriculum te actualiseren en de ervaringen van de eerdere jaren te verwerken. Daarnaast is gezocht naar een manier om inhoudelijk kwalitatief goed onderwijs voor deze doelgroep te bieden, zonder veel extra kosten te genereren. De inhoudelijke curriculumontwikkelingen zijn besproken met een vertegenwoordiging van "Educate2XL", waarbij de vraag speelde in hoeverre dit curriculum blijft voldoen aan de eisen, verbonden aan de Leonardo-licentie. Wij kwamen hierbij tot de conclusie dat het nieuwe curriculum voor ons onderwijs aan hoogbegaafden op de Montessoris+  niet meer voldoet aan de Leonardo-eisen. Daarmee eindigde de Leonardo licentie per 1 augustus 2014.

Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
Anders dan vaak wordt gedacht, gaat leren voor veel hoogbegaafde kinderen niet vanzelf. Door de problemen die zij op school ervaren, ontstaan er vaak psychosociale problemen. Wetenschappelijk onderzoek door het Centrum Begaafdheidsonderzoek (CBO) en het instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS), heeft aangetoond dat aangepast onderwijs deze kinderen een oplossing kan bieden.
Markant Onderwijs biedt dit aangepaste onderwijs in de vorm van voltijd onderwijs voor hoogbegaafden.