Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafden

Anders dan vaak wordt gedacht, gaat leren voor veel hoogbegaafde kinderen niet vanzelf. Door problemen die zij op school ervaren, ontstaan er vaak psychosociale problemen. Wetenschappelijk onderzoek door het Centrum Begaafdheidsonderzoek (CBO) en het instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS), heeft aangetoond dat aangepast onderwijs deze kinderen een oplossing kan bieden.

Markant Onderwijs biedt op drie locaties  dit aangepaste onderwijs in de vorm van voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen: in Breda en Prinsenbeek (Montessori+) en in Teteringen (De Springplank).  


HB-onderwijs op Montessori+

Al sinds schooljaar 2010-2011 vindt op Montessori+ voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen plaats. Aanvankelijk is het HB-team door de Leonardostichting intensief begeleid in het opzetten van een passend curriculum. In 2014 is de HB-afdeling zelfstandig, zonder de Leonardostichting, verder gegaan in haar ontwikkeling. In deze periode is de afdeling gegroeid van 2 naar 9 groepen. 

De HB-groepen maken deel uit van een groter geheel: Montessori+. Waar het mogelijk is ondernemen we samen activiteiten, waar het nodig is doen we dat apart. De HB-afdeling biedt geen Montessori-onderwijs pur sang. Wel is een belangrijk uitgangspunt van Maria Montessori in het onderwijs op de HB-afdeling terug te vinden: We geven het kind die hulp, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt.

Om aan dit uitgangspunt tegemoet te komen, biedt de HB-afdeling compact en verrijkt onderwijs aan in groepen met gelijkgestemde kinderen. Naast de cognitieve ontwikkeling, is er veel aandacht voor de ontwikkeling van (executieve) vaardigheden en levenshouding. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar mt@montessoriplus.nl of bellen naar 076 5207779 (Breda) of 076 5413230 (Prinsenbeek).