Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Het materiaal

Het ontwikkelingsmateriaal, dat op alle montessorischolen wordt gebruikt, werd samengesteld door dr. Maria montessori. Aanvankelijk experimenteerde zij met bestaand materiaal, sommige materialen werden gewijzigd, veel materiaal werd vervangen door materiaal dat Maria Montessori zelf ontwierp.

Met als doel het kind helpen bij zijn ontwikkeling door hem een omgeving te bieden, die de zelfwerkzaamheid bevordert, zodat het kind via eigen activiteit tot ontplooiing van zijn persoonlijkheid kan komen. Het kind ontwikkelt zich via interactie met zijn omgeving; door de ervaringen die het hierin opdoet maakt het zich spelenderwijs veel dingen eigen. De leerkracht geeft het kind een lesje met het materiaal waarna het kind zelfstandig verder werkt. Bij elk materiaal wordt een richtlijn voor de leeftijd gegeven. Dit is de leeftijd waarop het kind over het algemeen in de gevoelige periode verkeert voor dit materiaal en er dus veel belangstelling voor heeft. Aangezien elk kind een eigen ontwikkelingsniveau heeft, dient de leidster via observatie de juiste tijd voor de lesjes te kiezen. Maria Montessori zag het materiaal als middel om het kind te helpen bij zijn ontwikkeling. Het kind blijft dus altijd het belangrijkste. Het montessorimateriaal is, zoals gezegd, oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. Het is typisch 'ontwikkelingsmateriaal', dat aan specifieke en hoge eisen moet voldoen. Enkele kenmerken van montessorimateriaal zijn o.a. een 'controle van de fout', en het kent een 'isolatie van de eigenschap'.

Controle van de fout': het kind merkt zelf dat het iets niet goed doet. Daarnaast is het materiaal zo ontworpen dat steeds één eigenschap centraal staat: als het om bijvoorbeeld optellen gaat, moeten niet ook andere vaardigheiden een rol spelen. Ten slotte voldoet montessorimateriaal aan hoge esthetische eisen: het is zeer degelijk vervaardigd, uit natuurlijke materialen.

De meeste materialen worden volgens hoge standaards vervaardigd door de firma Nienhuis, van oudsher de leverancier van montessorimaterialen. Veel wordt ook door de leerkrachten zelf vervaardigd, aangepast aan de specifieke eisen voor een bepaalde groep.