Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Oudercommissie Breda (BOC) Prinsenbeek (POC)

De Oudercommissie 

Elke locatie (Breda en Prinsenbeek) heeft zijn eigen oudercommissie (OC). Elke OC is een zelfstandige stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De OC ontvangt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage en beheert en gebruikt deze gelden voor de organisatie van leuke aanvullende activiteiten voor de leerlingen. Ze doet dit in samenwerking met het managementteam (MT) en de kinderraad. De Medezeggenschapsraad (MR) houdt toezicht op een evenredige en valide besteding van de ouderbijdrage. 

Samen maken we het naar school gaan voor de kinderen nog leuker!

Hoe is de OC georganiseerd? 

De OC bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris en werkt met commissies die elk zijn samengesteld uit leden van de OC, minimaal één leerkracht v/d locatie en vrijwillige ouders die mee willen helpen bij een specifieke activiteit. De OC komt zes keer per jaar bij elkaar op school voor afstemming van afspraken. Deze vergaderdata staan weergegeven op de activiteitenkalender van school. 

Wat doet de OC?

Basisonderwijs is in Nederland gratis. Maar er zijn een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt die wel heel belangrijk zijn voor een leuke schooltijd. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage realiseren we ieder schooljaar leuke en waardevolle extra's voor onze kinderen. 

Zo brengt de Sint voor alle kinderen iets leuks mee, wordt de school in kerstsferen gebracht en gaan we samen ontbijten, maken we er een mooi feest van met carnaval, gaan we samen sporten, zorgen we voor mooie nieuwe boeken voor de schoolbieb en nemen we in stijl afscheid van de groep 8-leerlingen. De OC organiseert deze activiteiten, via haar commissies. Soms doen we een 'duurzame' bijdrage aan iets wat hard nodig is op school, maar waar de middelen niet voor zijn. Denk hierbij aan investeringen op het plein en de tuintjes. Het belangrijkste waar wij naar kijken is of het iets extra's is voor ALLE kinderen.

Verder fungeert de OC als klankbord voor het MT en de MR . De OC geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies op basis van signalen vanuit de ouders. 

Taken van de oudercommissie zijn dus:

  1. organiseren van en bijdragen aan diverse extra activiteiten binnen school, zoals feesten en uitjes en de bibliotheek, de zogenaamde kersen op de taart;

  2. beheren van de gedoneerde vrijwillige ouderbijdrage;

  3. signalerende functie naar de MR en het MT

 

Ouderbijdrage

Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op 27,50 per kind. Als een kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van 15,00 en als een kind na 1 april op school start hoeven jullie geen ouderbijdrage over te maken. 

We benadrukken graag dat de bijdrage vrijwillig is. Ook als je deze niet kunt of wilt betalen mogen de kinderen aan alle activiteiten deelnemen. Maar zonder jullie bijdrage zullen we helaas niet alles kunnen realiseren. 


OC Breda

Wie is wie?A picture containing indoor, striped, old

Description automatically generated                      Peter van Dijk, Vice- penningmeester

A close-up of a person smiling

Description automatically generated with medium confidence                              Annemarie de Beaufort, voorzitter

A person smiling for the camera

Description automatically generated with medium confidence                            Chris Coppoolse, Feest commissie


A person smiling for the camera

Description automatically generated with medium confidence                            Maarten Kuppers, secretaris en sport commissie

A person wearing glasses

Description automatically generated with medium confidence                         Artan van Hooijdonk, penningmeester

A person smiling for the camera

Description automatically generated with medium confidence                                   Sharon Reinieren, IPC commissie

A person sitting at a table

Description automatically generated  David Maduro, Tuin- en plein commissie

A person wearing glasses

Description automatically generated with low confidence                                    Patricia Koen, activiteiten coördinator Breda
Structuur van de OC Breda

 

 

Activiteiten OC Breda

 

Dankzij de vrijwillige bijdrage kunnen we een boel dingen doen en hebben we een boel dingen kunnen realiseren de afgelopen jaren. 

 

Resultaten 2021-2022
 

Het was een jaar waarin eindelijk weer dingen konden. De belangrijkste uitgaven zijn gedaan voor feesten en IPC. 

Eindelijk konden we weer feesten op school; en hoe! Bijzonder hoogtepunten waren het Sintfeest, waar Sint straalde in zijn nieuwe mantel. Carnaval was dit jaar heel bijzonder,  zonder optocht, maar we vonden dat de kinderen het wel verdiend hadden een bijzonder feest te beleven. En dat werd het: met rijen springende kinderen op het plein. Sportdag was na uitstel een perfecte dag, met rode toetjes en spierpijn als herinnering. Tot slot was er een mooi feest op het plein, met optredende kinderen en een boel ouders om het jaar af te ronden. Groep 8 mocht weer in het Chassé optreden en zijn op mooie wijze uitgespoten.

IPC stond in 2021-2022 nog op onze begroting. Voor het jaar 2022-2023 neemt school de kosten van IPC in haar totaliteit op zich in verband met de NPO gelden die beschikbaar zijn. In 2021-2022 is het budget gebruikt voor activiteiten op school, bij musea en andere externe locaties, maar ook de aanschaf van een mooie collectie fictie en non-fictie boeken. De activiteiten en investeringen haken in op de thematiek van IPC en zijn afgestemd op 3 bouwen en HB integraal voor Prinsenbeek en Breda. Als schakel tussen IPC-ouders en de OC zetten David en Sharon zich in voor de IPC-werkgroep. Deze werkgroep bestaat per bouw (en locatie) uit een leerkracht en een ouder. De werkgroep gaat ook in 2022-2023 door met het organiseren van de activiteiten. Hierbij is de betrokkenheid van ouders onmisbaar!   
 

De budgetverdeling 2022-2023

 

 

Lees  hier: Jaarverslag OC - 2021-22 Def -dec 22.pdf het jaarverslag van het afgelopen schooljaar 2021-2022.

 

Hoe betaal je de ouderbijdrage?

De oudercommissie vraagt jaarlijks aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om de kinderen deze leuke en waardevolle extra's te kunnen bieden. Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op 27,50 per kind. 

Als een kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van 15,00 en als een kind na 1 april op school start hoeven jullie geen ouderbijdrage over te maken.

U wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) in Breda over te maken op rekening NL55 ABNA 0594 2943 20 t.n.v. St Montessori Kop o.v.v. de naam van het kind. In november is een link een QR code rondgestuurd. Deze is tijdelijk te gebruiken. 

Contact

Heeft u leuke suggesties of punten van verbetering? Of interesse als vrijwilliger mee te doen met een van de commissies? 


OCMontessoriBreda@outlook.com
 

OC Prinsenbeek

Basisonderwijs is in Nederland gratis. Maar er zijn een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt die wel heel belangrijk zijn voor een leuke schooltijd. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage realiseert de OC namens alle ouders ieder schooljaar leuke en waardevolle extra's voor onze kinderen.

Wie is wie?

 

A person smiling for the camera

Description automatically generated with medium confidence

Polaroidfoto's silhouet

Afbeelding met persoon, buiten, glimlachen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Joyce van Riel

Walter Martha

Vacature

Yvonne van Gameren

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Docent/ Activiteiten coördinator locatie Prinsenbeek    

 

A person wearing glasses

Description automatically generated with low confidence

A picture containing person, indoor, smiling, posing

Description automatically generated

Polaroidfoto's silhouet

Afbeelding met persoon, buiten, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wendy Cazemier-Van Breemen    

Eva den Doelder

Miranda Fransen-Stasse

Maaike van Helvoirt

Afbeelding met persoon, buiten, vrouw, glimlachen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Polaroidfoto's silhouet Polaroidfoto's silhouet

A person smiling for the camera

Description automatically generated with medium confidence

Debby Kleemans

Angela Luijkx

Wendy Peeters - Schoenmakers

Samantha Pluk-Aerts

Afbeelding met buiten, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met person, persoon, bril, glimlachen

Automatisch gegenereerde beschrijving

   

Caroline Vriens

Jorg van Wanrooij

   
 

Activiteiten Prinsenbeek

Dankzij jullie bijdrage kunnen we onder andere zorgen dat de Sint voor alle kinderen iets leuks meebrengt, er toffe workshops zijn rond kerst, we weer lekker frietjes kunnen eten met het schoolcarnaval, er een gezellige groepsdag komt, de schoolbieb mooie nieuwe boeken krijgt en dat we in stijl afscheid nemen van de groep 8-leerlingen.

De budgetverdeling is op hoofdlijnen:

 

 

Hoe betaal je de ouderbijdrage?

De oudercommissie vraagt jaarlijks aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om de kinderen deze leuke en waardevolle extra's te kunnen bieden. Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op 27,50 per kind. 
 

Je kunt de bijdrage eenvoudig overmaken door het scannen van de QR-code.

Het bedrag staat standaard op 1 kind, maar is eenvoudig aanpasbaar wanneer je meerdere kinderen op school hebt of als deze later in het schooljaar starten.

Als een kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van 15,00 en als een kind na 1 april op school start hoeven jullie geen ouderbijdrage over te maken.

Contact:

Heeft u leuke suggesties of punten van verbetering?

Wij zijn voor u bereikbaar op het navolgende emailadres:

OC.Prinsenbeek@Montessoriplus.nl