Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Medezeggenschapsraad (MR)


De samenstelling van de MR ziet er in het schooljaar 2022-2023 als volgt uit:
 

Oudergeleding

Judith Korving (Breda, voorzitter)
Anja den Braber (Breda)
Joke van Geel (Prinsenbeek)
Sandra van Meer (Prinsenbeek)
 

Teamgeleding

Jolanda van Leeuwen (Breda)
Marlies Vermeulen (Breda)
Evelien Dekkers (Prinsenbeek, secretaris)
Niels Verhoeven (Breda)
 

 

Even voorstellen: Judith Korving

Hallo!
Ik ben Judith Korving, moeder van Luke (BMB5) en Sarah (BOB2). Samen met Wade gaan we graag kamperen of schatzoeken (geocaching). Je vindt ons regelmatig net naast een bospad om een aanwijzing uit te vogelen die we nodig hebben om naar de eindbestemming te geraken... Ik kan niet zo goed met mijn handen stilzitten, dus ben ik altijd wel iets aan het maken, meestal met wol. Ik help dan ook graag mee met knutselen in de klas. Ook lees ik graag, of dat nu voor mijzelf of de boekenclub is, of oefenen met hardop lezen. Ik hoop dan ook dat hulpouders weer snel mogen helpen! Tijdens werktijd ondersteun ik als ambtelijk secretaris de medezeggenschap van een groep cliënten met een licht verstandelijke beperking, een groep verwanten èn een ondernemingsraad in de gehandicaptenzorg. Stuk voor stuk geweldige banen, ik ben tenslotte graag van alles op de hoogte en bekijk een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken. Meepraten, meedenken en meedoen ligt aan de basis van elke werkdag. De komende tijd wil ik graag gaan ontdekken hoe dat zit bij de medezeggenschapsraad. Als lid van de MR mag ik nu zelf ook meedoen, ik heb er zin in!


Even voorstellen: Anja den Braber

Ik ben Anja den Braber en met veel plezier ga ik aan de slag in onze Medezeggenschapsraad. Met een zoon en dochter in de onderbouw en nog een zoon die volgend jaar start, gaat de school de komende jaren een belangrijk rol voor ons gezin spelen. Ik ben dan ook graag betrokken. Wij wonen in Princenhage, en ik werk als programmamanager Werkgelegenheid bij de gemeente Breda. In het werk voor de MR breng ik mijn oplossingsgerichtheid en pragmatisme mee. Ik heb er zin in!

 

Even voorstellen: Joke van Geel

Hallo allemaal, Mijn naam is Joke van Geel, moeder van Evy, 4 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Prinsenbeek maar wij zijn nu woonachtig in de Haagse Beemden. Afgelopen januari is Evy gestart in POB2 bij Margot en Yvonne. Ik ben zelf werkzaam als leerkracht op een basisschool in Oosterhout daar neem ik plaats in de MR namens het personeel. Ik vind het erg fijn om als ouder een bijdrage te leveren aan de school en de Medezeggenschapsraad is daar voor mij een mooi medium voor. Meedenken over het beleid en het reilen en zeilen op school vind ik naast belangrijk ook erg interessant. Ik hoop dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan de school.


Even voorstellen: Sandra van Meer

Hai! Ik ben Sandra van Meer, en dankzij jullie trots nieuw lid van de MR van onze school. Ik ben samen met Teun, de ouders van Kris (4), Fem (3) en Sam (1). We hebben bewust gekozen voor de school in Prinsenbeek. Waarom? Omdat het goed voelde vanaf het moment dat we het lokaal inliepen en andere leerlingen bezig zagen. Wat gaf de doorslag? Het samenwerkingskader dat ieder jaar opnieuw wordt opgesteld.
In mijn werk is mijn belangrijkste taak misschien wel om collega's dit soort kaders op te laten stellen. Ik help daarom graag mee om dit gevoel uit te blijven dragen en ook te kunnen onderbouwen met feiten. Ik vind het heel fijn deze rol op te mogen pakken. Ik kijk uit naar al jullie meningen, suggesties, verbeteringen en irritaties die je hebt als ouder. Graag speel ik een rol in de vertaling van deze zaken naar het beleid en de uitvoer van onze school.
Dankjewel voor jullie vertrouwen! Wil je me contacten? Spreek me aan op school als ik daar ben en we elkaar ontmoeten. Zie je me nooit? Stuur me dan een whats app via 06-12873379 of een e-mail via sandra.van.meer@montessoriplus.nl. Ik hoor je graag!

 


Even voorstellen: Jolanda van Leeuwen

 
 


Even voorstellen: Marlies Vermeulen

Mijn naam Marlies Vermeulen. Ik ben 50 jaar, getrouwd met Ernst. We hebben 3 kinderen Maartje (23 jaar), Janneke (21 jaar) en Gijs (17 jaar).  In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in de keuken bezig te zijn. Ik vind het ook heel fijn om in de tuin te zitten en een goed boek te lezen. In de vakantie gaan wij graag op pad met de caravan. Frankrijk, Kroatië maar ook Denemarken of Noorwegen het is allemaal fantastisch.

Sinds 1 december 2018 ben ik op maandag, donderdag en vrijdag leerkracht van BOB3 en sinds februari 2019 lid van de personeelsgeleding van de MR. In 1991 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Breda en sindsdien heb ik op verschillende scholen in verschillende bouwen en groepen gewerkt.

 


Even voorstellen: Evelien Dekkers

Hallo! Ik ben Evelien Dekkers. Ik ben sinds 2017 werkzaam op Montessori+. Met veel plezier draai ik daar vier dagen in de week PHB2 (een groep 6/7). In  mijn vorige baan heb ik reeds ervaring opgedaan in de medezeggenschapsraad. Toen er een plaats vrij kwam op onze school, leek me dat een uitdaging en daarmee een aanvulling op mijn werkzaamheden in de klas. Ik zie het als een mogelijkheid om vanuit een helicopterview alle processen die op een school spelen te kunnen overzien. Daarin hoop ik een brug te zijn tussen collega's, ouders en MT. Daarnaast neem ik de taak van secretaris dit jaar voor mijn rekening. Ik ben dan ook te bereiken via mr@montessoriplus.nl of edekkers@markantonderwijs.nl.Even voorstellen: Niels Verhoeven

Hoi!

Mijn naam is Niels Verhoeven en ik ben sinds 2017 leerkracht op de HB-afdeling te Breda. Ik ben hier een jaartje gestart in de middenbouw, maar daarna gestart met de bovenbouw. 
Ik vind het belangrijk dat school een plek is waar kinderen zichzelf kunnen zijn en op hun manier kunnen stralen. In deze authenticiteit en vrijheid t.a.v. de identiteit  ligt mijns inziens de kracht van het onderwijs. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen kan stralen. Hier wil ik met alle liefde mijn eigen zonnestralen aan toevoegen. Een overdosis aan energie zorgt er in de realiteit op school voor dat ik betrokken ben bij alles wat los en vast zit. Het onderwijs op een hoger plan brengen is dan ook iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Op deze manier ben ik terechtgekomen bij de MR. 
 
Ik houd enorm van het zoeken naar verbinding en positief kritisch de aandacht vestigen op datgene wat speelt. Zowel in het belang van kinderen, collega's en ouders.  Daarnaast bekijk ik graag meerdere perspectieven om zo tot de meest passende weg voor alle partijen te komen. Hopelijk kan ik door mijn aanwezigheid in de MR inspireren en geïnspireerd worden. In ieder geval wil ik graag met elkaar de schouders onder het onderwijs zetten om zo op weg te gaan naar een bloeiende toekomst.


 
 

Medezeggenschapsraad (MR)
Correspondentieadres: mr@montessoriplus.nl

 
Naam oudergeleding:    Rol:       
Judith Korving Voorzitter
Anja den Braber  
Joke van Geel  
Sandra van Meer  
Evelien Dekkers secretaris
Niels Verhoeven  
Marlies Vermeulen  
Jolanda van Leeuwen