Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Medezeggenschapsraad (MR)


De samenstelling van de MR ziet er in het schooljaar 2020-2021 als volgt uit:
 

Oudergeleding

Bart Maassen (Breda, voorzitter)
Lydia Schaap (Breda)
Marloes van den Buijs (Prinsenbeek)
Sandra van Meer (Prinsenbeek)
 

Teamgeleding

Dion Delahaye (Breda)
Marlies Vermeulen (Breda)
Evelien Dekkers (Prinsenbeek, secretaris)
Niels Verhoeven (Breda)
 


Even voorstellen: Bart Maassen 

Hallo! Mijn naam is Bart Maassen. Ik ben de trotse vader van Luna en Beer, die beiden in Breda naar school gaan. In september 2018 ben ik voor de eerste keer verkozen tot lid van de MR. Direct tijdens de eerste vergadering werd ik ook nog eens gebombardeerd tot voorzitter.

Ik zie het als mijn taak om jullie ('onze' ouders) zo goed mogelijk betrokken te houden bij de beleidsvorming en -uitvoering van de school. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat het netwerk en de kennis en competenties die via jullie bereikbaar zijn, veel waarde heeft voor het onderwijs en de ontwikkeling van onze school. Ik ben daarom ook erg benieuwd welke talenten we allemaal in huis hebben!

Dus, zie je me op het schoolplein? Spreek me aan! Om jezelf voor te stellen, omdat je meer van mij wilt weten, met een idee, een klacht, een plan, een zorg, of gewoon omdat je wilt weten wat er allemaal speelt. Dan doe ik dat ook. En lopen we elkaar steeds mis? Stuur dan een e-mail naar bart.maassen@montessoriplus.nl of bel me op 06-24183687.

Tot sprekens!
 

Even voorstellen: Lydia Schaap

Mijn naam is Lydia Schaap. Samen met mijn vriend Ralph heb ik twee lieve dochtertjes, waarvan de oudste, Evi, sinds september 2019 in Breda op school zit. Een kersverse kleutermoeder dus. Ik heb gekozen om mij in te zetten voor de MR omdat ik graag een bijdrage lever aan deze mooie school, waar de ontwikkeling van het kind centraal staat.
Ik hoop vanuit mijn kennis over het (hoger)onderwijs en leren, een verbinding te kunnen leggen tussen de beleidsvorming en -uitvoering van de school en de kennis van alle ouders over wat hun eigen kinderen nodig hebben. Spreek me dus gerust aan op het schoolplein of mail naar lydia.schaap@montessoriplus.nl.


 

Even voorstellen: Marloes van den Buijs

Mijn naam is Marloes van den Buijs, ik ben getrouwd met Patricia Epker en samen hebben wij twee kinderen op school in Prinsenbeek; Maarten in HB1 (groep 3) en Nienke in OB1 (groep 1). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als fysiotherapeut bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Een functie die mij steeds weer uitnodigt om zowel naar het grote geheel maar ook naar de vaak o zo belangrijke kleine details te kijken om de mobiliteit, en daarmee ook direct de kwaliteit van leven, positief te beïnvloeden. In mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten te vinden. We brengen als gezin veel tijd in de natuur door samen met onze hond.

Ik heb mezelf verkiesbaar gesteld voor de MR om mee te denken over het reilen en zeilen op school. Ik wil me hier samen met de andere MR-leden maar ook samen met u voor inspannen. Laten we samen zorg dragen voor een school waar kinderen met veel plezier naartoe kunnen komen, ouders hun kinderen met een goed gevoel naartoe brengen en waar leraren een fijne werkplek hebben. Daar hebben we ook u, alle andere ouders/verzorgers bij nodig. Spreek me dus gerust aan op het schoolplein of via mail op: marloes.van.den.buijs@montessoriplus.nl.

 

Even voorstellen: Sandra van Meer

Hai! Ik ben Sandra van Meer, en dankzij jullie trots nieuw lid van de MR van onze school. Ik ben samen met Teun, de ouders van Kris (4), Fem (3) en Sam (1). We hebben bewust gekozen voor de school in Prinsenbeek. Waarom? Omdat het goed voelde vanaf het moment dat we het lokaal inliepen en andere leerlingen bezig zagen. Wat gaf de doorslag? Het samenwerkingskader dat ieder jaar opnieuw wordt opgesteld.
In mijn werk is mijn belangrijkste taak misschien wel om collega's dit soort kaders op te laten stellen. Ik help daarom graag mee om dit gevoel uit te blijven dragen en ook te kunnen onderbouwen met feiten. Ik vind het heel fijn deze rol op te mogen pakken. Ik kijk uit naar al jullie meningen, suggesties, verbeteringen en irritaties die je hebt als ouder. Graag speel ik een rol in de vertaling van deze zaken naar het beleid en de uitvoer van onze school.
Dankjewel voor jullie vertrouwen! Wil je me contacten? Spreek me aan op school als ik daar ben en we elkaar ontmoeten. Zie je me nooit? Stuur me dan een whats app via 06-12873379 of een e-mail via sandra.van.meer@montessoriplus.nl. Ik hoor je graag!

 


Even voorstellen: Dion Delahaye

Inmiddels werk ik dertien jaar op de Montessorischool en sinds kort ben ik lid van de MR. De MR is voor ouders en personeel een belangrijk instrument, omdat het de mogelijkheid verschaft om op de hoogte te raken van schoolzaken die niet direct zichtbaar zijn, maar wel invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken.
Belangrijk vind ik dat het Montessorikarakter van de school in stand blijft. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Dat houdt voor mij in dat de zelfstandigheid en de eigenheid van leerkrachten gerespecteerd blijft.
Een ander aandachtspunt zijn de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten. Het werkverdelingsplan, waarin allerlei organisatorische zaken waarover het team zeggenschap heeft opgenomen zijn, speelt daar een belangrijke rol in.
Aangezien ik lang geleden ouder was van twee kinderen op onze school en op dit moment de opa ben van twee Montessorikinderen, heb ik een open oog voor de positie en het belang van ouders.

 


Even voorstellen: Marlies Vermeulen

Mijn naam Marlies Vermeulen. Ik ben 50 jaar, getrouwd met Ernst. We hebben 3 kinderen Maartje (23 jaar), Janneke (21 jaar) en Gijs (17 jaar).  In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in de keuken bezig te zijn. Ik vind het ook heel fijn om in de tuin te zitten en een goed boek te lezen. In de vakantie gaan wij graag op pad met de caravan. Frankrijk, Kroatië maar ook Denemarken of Noorwegen het is allemaal fantastisch.

Sinds 1 december 2018 ben ik op maandag, donderdag en vrijdag leerkracht van BOB3 en sinds februari 2019 lid van de personeelsgeleding van de MR. In 1991 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Breda en sindsdien heb ik op verschillende scholen in verschillende bouwen en groepen gewerkt.

 


Even voorstellen: Evelien Dekkers

Hallo! Ik ben Evelien Dekkers. Ik ben sinds 2017 werkzaam op Montessori+. Met veel plezier draai ik daar vier dagen in de week PHB2 (een groep 6/7). In  mijn vorige baan heb ik reeds ervaring opgedaan in de medezeggenschapsraad. Toen er een plaats vrij kwam op onze school, leek me dat een uitdaging en daarmee een aanvulling op mijn werkzaamheden in de klas. Ik zie het als een mogelijkheid om vanuit een helicopterview alle processen die op een school spelen te kunnen overzien. Daarin hoop ik een brug te zijn tussen collega's, ouders en MT. Daarnaast neem ik de taak van secretaris dit jaar voor mijn rekening. Ik ben dan ook te bereiken via mr@montessoriplus.nl of evelien.dekkers@montessoriplus.nlEven voorstellen: Niels Verhoeven

Beste ouders,
Graag wil ik mij ten aanzien van het toetreden tot de MR even voorstellen.
Mijn naam is Niels Verhoeven en ik ben nu voor het 4e jaar leerkracht op de HB-afdeling te Breda. Dit jaar ben ik de groepsleerkracht van HB3, een groep 7/8. Verder zou u mij kunnen kennen van de eindmusical van groep 8. Ik heb het geluk gehad dat ik de afgelopen drie jaar mocht toezien hoe de kinderen straalden in hun zelfgeschreven musical. Een plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en mogen stralen. Hierin ligt mijns inziens de kracht van het onderwijs. We kunnen ervoor zorgen dat iedereen kan stralen. Hier wil ik met alle liefde mijn eigen zonnestralen aan toevoegen.
Een overdosis aan energie zorgt er in de realiteit op school voor dat ik betrokken ben bij alles wat los en vast zit. Het onderwijs op een hoger plan brengen is dan ook iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Op deze manier ben ik terechtgekomen bij de MR. Ik houd enorm van het zoeken naar verbinding en positief kritisch de aandacht te vestigen op datgene wat speelt. Of dit nou t.a.v. de kinderen, mijn collega's of ouders is. Daarnaast bekijk ik graag meerdere perspectieven om zo tot de meest passende weg voor alle partijen te komen. Hopelijk kan ik door deze nieuwe kans inspireren en geïnspireerd worden. In ieder geval wil ik graag met elkaar de schouders onder het onderwijs zetten om zo op weg te gaan naar een bloeiende toekomst.

 
 

Medezeggenschapsraad (MR)
Correspondentieadres: mr@montessoriplus.nl

 
Naam oudergeleding: Rol:  
Bart Maassen Voorzitter
Marloes van den Buijs  
Evelien Dekkers penningmeester + vicevoorzitter
Niels Verhoeven    
Marlies Vermeulen  
Dion Delahaye
   
Lydia Schaap    
Sandra van Meer