Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Geschiedenis

De geschiedenis van de school

Op initiatief van een groep ouders is de school op 1 augustus 1990 gestart als een openbare montessorischool. Het openbare karakter betekende dat het gemeentebestuur van Breda tevens schoolbestuur was van onze school. Sinds januari 1993 heeft het gemeentebestuur alle bestuurstaken overgedragen aan de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Breda (OPO-Breda).

Image

Toen de school startte in 1990 waren er 76 leerlingen ingeschreven; zij waren verdeeld over vier groepen en er waren ook vier leerkrachten. In de jaren daarna groeide de school explosief.

Momenteel heeft onze school ongeveer 450 leerlingen, verdeeld over twee afdelingen. De Montessoriafdeling telt 5 onderbouw-, 5 middenbouw- en 5 bovenbouwgroepen. Op de afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, de HB-afdeling, wordt passend onderwijs geboden aan ongeveer 90 kinderen, verdeeld over 4 groepen.
Nieuw dit schooljaar is de zgn. tussenbouw (TB), deze is voor leerlingen uit groep 2 en 3 met een ontwikkelingsvoorsprong. 

De huisvesting
Voor Maria Montessori stond vast dat een school moest zijn als een prettig huis. Een huis met kamers met verschillende functies. Een echt thuis. Zij noemde haar school dan ook La Casa dei Bambini : "het huis van de kinderen". Een huis dus waar kinderen zich prettig voelen, waar ruimtes stimuleren tot bepaalde activiteiten en daartoe uitnodigen, waar ruimte is om te bewegen, om te onderzoeken, om te rusten, stilte te ervaren, waar je met alle elementen kennis kunt maken en waar je ook samen iets kunt ondernemen.

Het gebouw bestaat uit 2 bestaande gebouwen die via een gang met elkaar verbonden zijn. Dit noemen we 'de koppeling'. Ieder klaslokaal beschikt over ruimte buiten het lokaal dat betrokken kan worden bij de lesactiviteiten. Dit noemen we de verwerkingsruimte.
Door het draadloze netwerk dat aangelegd is, kunnen de leerlingen in heel het gebouw aan het werk met verschillende devices.