Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

Geschiedenis

De geschiedenis van de school


Image


Op initiatief van een groep ouders is de Montessori+ Breda op 1 augustus 1990 gestart als een openbare montessorischool. 

Toen de Montessori+ in Breda startte in 1990 waren er 76 leerlingen ingeschreven; zij waren verdeeld over vier groepen en er waren ook vier leerkrachten. In de jaren daarna groeide de school explosief.

Montessori+ Prinsenbeek is de voormalige Daltonschool "Apollo" in Prinsenbeek.Momenteel heeft onze school ongeveer 700 leerlingen, verdeeld over twee locaties en over twee afdelingen. 

De huisvesting
Voor Maria Montessori stond vast dat een school moest zijn als een prettig huis. Een huis met kamers met verschillende functies. Een echt thuis. Zij noemde haar school dan ook La Casa dei Bambini : "het huis van de kinderen". Een huis dus waar kinderen zich prettig voelen, waar ruimtes stimuleren tot bepaalde activiteiten en daartoe uitnodigen, waar ruimte is om te bewegen, om te onderzoeken, om te rusten, stilte te ervaren, waar je met alle elementen kennis kunt maken en waar je ook samen iets kunt ondernemen.

 Ieder klaslokaal beschikt over ruimte buiten het lokaal dat betrokken kan worden bij de lesactiviteiten. Dit noemen we de verwerkingsruimte.
Door het draadloze netwerk dat aangelegd is, kunnen de leerlingen in heel het gebouw aan het werk met verschillende devices.