Montessori- en voltijds hoogbegaafden onderwijs.

25 oktober 2019

onderbouw: Aan tafel
middenbouw: Speelgoed
bovenbouw + HB: verhuizende mensen